Home

Bakterier ndla

Bakterier er levende og tar til seg næring og formerer seg. Bakterier formerer seg ved å dele seg i to. De to nye bakteriene er identiske. Bakterier har ett kromosom, men kan ha ekstra arvestoffbiter som kalles plasmider. Bakterier har cellevegg, og de kan kapsle seg inn slik at de tåler både tørke, varme og angrep fra andre celler Bakterier formerer seg ukjønnet ved en spesiell form for celledeling som kalles binær fisjon (todeling). Denne formen for formering kan gå så raskt at det ved særdeles gunstige forhold går under 20 minutter mellom hver nye generasjon Bakteriofager som angriper E.coli-bakterie. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet. NDLA sin visjon er å lage gode,. Bakterier er de mikroorganismene som gir oss de største utfordringene i matproduksjonen. Bakterier finnes i jord, vann, dyr og mennesker. De fleste råvarene vi bruker i produksjon av mat, inneholder ingen eller lite bakterier. Det er når vi høster, slakter, melker og bearbeider råvarer, at bakterier fra omgivelsene blir tilføyd råvarene

Bakterier er levende og tar til seg næring og formerer seg. Bakterier formerer seg ved å dele seg i to. De to nye bakteriene er identiske. Bakterier har ett kromosom, men kan ha ekstra arvestoffbiter som kalles plasmider. Bakterier har cellevegg, og de kan kapsle seg inn, slik at de tåler både tørke, varme og angrep fra andre celler Bakterier er en type mikroorganisme og utgjør et eget rike ved siden av blant annet dyreriket og planteriket. Noen bakterier kan forårsake alvorlig sykdom hos både mennesker og dyr. Allikevel ville vårt liv på Jorden være utenkelig uten de utallige typer harmløse og til og med nyttige bakteriene som finnes. Mye tyder på at bakterier har spilt en essensiell rolle i å gjøre Jorden.

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Bakterier og andre - NDLA

 1. utter, noe som betyr at vi får to bakterier etter 20
 2. Bakterier finnes overalt, både utenpå og inne i vår kropp. De fleste er fullstendig uskadelige, og noen er rett og slett til nytte. Men enkelte bakterier er i stand til å fremkalle sykdommer, enten fordi de er kommet til feil sted (en tarmbakterie i urinveiene kan gi blærebetennelse), eller fordi de er konstruert til å invadere oss
 3. Bakteriene ble oppdaget i 1676 av Antoine Van Leeuwenhoek, men navnet bakterie ble først skapt 150 år senere, i 1828. Den største bakterien som noensinne er funnet, er 0,7 millimeter bred. Det vil si at den kan sees med det blotte øyet. Bakterien Clostridium botulinum skiller ut en gift som er blant de mest giftige i verden
 4. Dette undervisningsopplegget inneholder enkle øvelser hvor vi arbeider med bakterier. Øvelsene gir en innføring i bakterienes biologi og levekår, og er et utgangspunkt for å forstå bakterienes rolle i naturen. Vi skal også se på effekten av ulike desinfeksjonsmidler og antibiotika. Øvelsene kan utvikles videre og gjøres til prosjekter for elevene hvor de for eksempel tester ulike.

Biologi - Formering hos bakterier - NDLA

Biologi - Virus - hva er det? - NDLA

 1. som er nødvendig for at blodet skal koagulere
 2. En patogen bakterie er en bakterie som er i stand til å forårsake sykdom. Gitt de rette betingelser kan mange bakterier komme inn under en slik vid definisjon. Det som skiller en patogen bakterie fra normalflorabakterier og opportunistiske bakterier, er at patogene bakterier har fått tilført eller aktivert visse gener med egenskap til å bryte gjennom en eller flere av vertens barrierer
 3. Bakterier, sopp og virus er naturlige bestanddeler i økosystemene, og har hatt stor betydning for evolusjonen av liv på jorda. Prokaryoter har en lang utviklingshistorie, har stor variasjon i arter og metabolisme, og er tilpasningsdyktige til alle typer miljøer. Bakteriene er prokaryoter, finnes i enormt antall, har bare et kromosom, men det ka
 4. st to ulike klasser av antibiotika, kalles multiresistente. Resistente bakterier er normalt ikke mer sykdomsfremkallende enn vanlige andre bakterier, men når de gir sykdommer kan infeksjonene være vanskeligere å behandle
 5. mangel, giftstoffer og bakterier. Patogene bakterier er bakterier som skaper sykdom, i motsetning til bakterier som ikke fører til sykdom.

Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, og de bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre. Men over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper, såkalte tarmpatogene E. coli varianter Bakterier (gresk βακτήριον [bakterion] = «liten stav») er encellede mikroorganismer.De er typisk bare noen få mikrometer lange og kan ha mange forskjellige former, eksempler på disse fasongene er stavbakterier, kokker og spiriller. Studien av bakterier er en gren av mikrobiologien.Bakterier er allestedsnærværende på jorden og kan leve i alle slags miljøer Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom. Det aktive virkestoffet i vaksinen kan være hele eller deler av inaktiverte mikroorganismer, levende, svekkede mikroorganismer, avgiftede giftstoffer (toksoider) fra bakterier, eller genteknologisk fremstilte mikrobe-bestanddeler uten sykdomsfremkallende. Normalflora er en betegnelse for de mikroorganismer som alle mennesker normalt har på huden og slimhinnene uten at de blir skadet. I fosterlivet er vi fri for slike organismer, men allerede i fødselskanalen blir vi kolonisert.Normalfloraen har beskyttende og andre fysiologiske roller, men kan av og til, ved redusert forsvar, gi sykdom.Normalfloraen finnes på huden, i de øvre luftveiene. Diaré skyldes ofte virus og ikke bakterier, og skal derfor ikke behandles med antibiotika. Antibiotika er legemidler som dreper bakterier. Selv diarésykdom som er forårsaket av bakterier går ofte over av seg selv uten behandling med antibiotika. En hovedregel er at fastlegen ikke starter med antibiotikabehandling ved diaré

Restaurant- og matfag Vg1 - Hygiene og mikroorganismer - NDLA

Transformasjon hos bakterier - - NDLAFormering hos bakterier - Biologi 1 - NDLA

Restaurant- og matfag Vg1 - Bakterier og andre - NDLA

Norsk dokumentarserie om kroppens fantastiske organer. (14:15) Denne gangen handler det om immunsystemet Helicobacter pylori (Hp) er en bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken.Selv om magesekken produserer saltsyre som tar knekken på de fleste levende organismer, blant annet bakterier, så trives Hp i magesekken. Det kan den gjøre fordi den lager ammonium, som er en basisk forbindelse som nøytraliserer syren Bakterier er en type mikroorganisme og utgjør et eget rike ved siden av blant annet dyreriket og planteriket. Noen bakterier kan forårsake alvorlig sykdom hos både mennesker og dyr. Allikevel ville vårt liv på Jorden være utenkelig uten de utallige typer harmløse og til og med nyttige bakteriene som finnes

bakterier - Store norske leksiko

Nedre urinveisinfeksjon kalles også blærekatarr eller cystitt. Vanligvis inneholder urinen ingen bakterier, men noen ganger sprer bakterier seg fra endetarmen til urinrøret. Herfra kan bakteriene forflytte seg opp til blæren og forårsake en infeksjon i urinblærens og urinrørets slimhinner Mikroorganismer, også kalt mikrober, er mikroskopiske organismer, det vil si selvstendige livsformer som man ikke kan se med det blotte øye.Dette er først og fremst én- og fåcellede organismer som bakterier, mykoplasmer, protozoer og flere sopp- og algearter, men også smittestoffer (som virus).. Avgrensningen av hva som regnes som mikroorganisme er ikke helt skarp Bakterier er en type mikroorganisme. Bakteriene utgjør et eget rike ved siden av blant annet dyreriket og planteriket. De er ikke synlig med det blotte øyet, men må sees gjennom mikroskop.En del bakterier er ytterst farlige og sykdomsfremkallende Stian jakter på bakterier for å finne svaret Med Anna Synnøve Nordgård, bakterieekspert NTNU. Category Science & Technology; Show more Show less. Comments are turned off. Learn more Gram-negative bakterier kan også være resistente mot polymyksiner som kolostin. Dersom ESBL KARBA-holdige bakterier i tillegg er resistente mot kolistin, vil det i praksis bety at det er få eller ingen antibiotika-typer igjen som er virksomme mot bakteriene. Norsk forkortelse for karbapenemaseproduserende bakterier er KPB

Bakgrunn: Hva er bakterier? - Forskning

 1. Sporer er oftest mikroskopiske formeringsenheter hos visse organismer. Sporer kan gi opphav til en ny organisme uten at to celler har smeltet sammen. Sporer finner man hos bakterier, sopper og hos grønne karsporeplanter (bregner, sneller, kråkefotplanter m.fl). Planter som formerer seg ved bruk av sporer har generasjonsveksling.Disse skiller seg vanligvis tydelig fra frøplanter, som.
 2. Fotosyntetiske bakterier - Fototrofe bakterier. Omfatter oksiske blågrønnbakterier (cyanobakterier) med to fotosystemer som produserer oksygen, og anoksiske anaerobe bakterier som grønne svovelbakterier, grønne ikke-svovelbakterier, purpursvovelbakterier, pupur-ikke-svovelbakterier, heliobakterier og noen acidobakterier. Bruker bl.a. hydrogensulfid (H2S), svovel (S), hydrogen (H2) eller.
 3. Mikroorganismer er en fellesbetegnelse på organismer som er så små at vi må ha mikroskop for å se dem. Mikroorganismer finnes overalt, også på kroppens ytre (huden) og indre overflater (slimhinner i munnhulen, svelget, nesehulen, nedre deler av urinveiene og vagina)
 4. Sjøgrens syndrom er en kronisk revmatisk bindevevssykdom med daglig tørrhet i øyne, munn og underliv. Kvinner rammes 10 ganger hyppigere enn menn
 5. Ofte vil dessuten bakteriene kunne påvises i blodbanen. Alvorlig underliggende sykdom kan være årsak til utvikling av sepsis. Dette gjelder blant annet pasienter som får store doser cellegift eller immundempende medikamenter, eldre, personer med diabetes, pasienter med alvorlig kreftlidelse, kronisk nyresykdom, kronisk leversykdom, eller immunsykdom
 6. Bakterier og andre mikroorganismer Delt av: berit reitan - Publisert: 19.08.2014 14:38 - Oppdatert: 29.05.2015 12:47 En e-forelesning fra NDLA som omhandler mikroorganismenes betydning ved produksjon av mat, mikroorganismenes livsbetingelser og betydningen av god produksjonshygiene
Naturfag - Flere celletyper - NDLA

Mikrobiologi er læren om små vesener som bakerier, virus og sopp. De fleste er nyttige, og inngår i naturens kretsløp. Innenfor restaurant er bakterier og so.. Bakterien hjelper oss til å fordøye maten vi spiser og lager vitaminer vi er avhengig av. E. coli deles i undergrupper (serogrupper (O-grupper)) som bestemmes av hvordan bakterien er bygget opp. Noen av undergruppene kan gjøre oss syke (se faktaboks nedenfor) Bakterier formerer seg ukjønnet ved todeling. Når forholdene er gunstige kan det gå under 20 minutter mellom hver nye generasjon Colilert-18 er en enklere og mer pålitelig måte å teste vann på! Påvis koliforme bakterier og E.coli raskt og nøyaktig, slik at du tidlig kan iverksette tiltak for å hindre spredning av kontamineringer Protister er en eldre systematisk enhet, foreslått av Ernst Haeckel i 1866 for et tredje rike av organismer forskjellig fra planter og dyr. Betegnelsen inkluderte opprinnelig alle bakterier, protozoer, encellede alger, slimsopper og svamper, dvs. organismer som viste liten differensiering med hensyn til celle- og vevstyper.Variasjon i bygning, livssykus og evolusjon ble etterhvert for omfattende

Viser testene at du har H. pylori i magesekken, kan en behandling som dreper bakteriene være effektiv. Den vanligste behandlingen er en såkalt trippelkur. Den består av legemidler som nedsetter syreproduksjonen kraftig (protonpumpehemmer) og to typer antibiotika som dreper bakteriene. Eksempler på protonpumpehemmere er omeprazol og esomeprazol Antibiotikaresistens sprer seg ved at resistente bakterier smitter mellom mennesker og mellom mennesker og miljø, og ved at resistensgener sprer seg mellom bakterier både hos enkeltpersoner og i miljøet. Man kan ha antibiotikaresistente bakterier i sin normale bakterieflora, det vil si i de «snille» bakteriene som finnes i kroppen Bronkitt vil gå over av seg selv kun ved bruk av eget immunforsvar. Ved bronkitt, som ved alle infeksjoner, er det viktig å ta til seg mye væske og hvile. Feber kan behandles med febernedsettende (paracetamol), om nødvendig. Hvis bakterie er årsaken til bronkitt, kan det være nødvendig med antibiotikabehandling Transiente bakterier sitter løst festet på huden. De lar seg ofte lett overføre ved berøring og er oftest enkle å fjerne ved korrekt utført håndhygiene. 3,13,14. Hudens forsvarsmekanismer. Hudens naturlige forsvarsmekanismer beskytter den og bidrar til å holde den sunn

Normalflora er en viktig del av kroppens ytre forsvar som består av mikroorganismer på kroppens hud og åpninger. Normalfloraens viktigste funksjon er å hindre andre skadelige mikroorganismer i å slå seg ned, fordi plassen og næringen er begrenset Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder, eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi

Bakterier og andre mikroorganismer (ndla.no) Smittekjeden (ndla.no) Flervalgsoppgaver om mattrygghet og hygiene (ndla.no) Læreplan Vg1 Restaurant- og matfag. Råstoff og produksjon. demonstrere rett behandling av råvarer, mat og drikke for å sikre så trygge produkt som mogleg; oppbevare og emballere mat i samsvar med gjeldande kra Nedbrytere eller dekomponenter er heterotrofe organismer som omdanner biomasse til uorganiske forbindelser.Dette er typisk bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned døde eller råtnende organismer. De spiser det ingen andre vil spise, men ingen spiser det nedbryterne har spist. Nedbryterne er de som er minst kresne når det gjelder mat Bioremediering er naturens egen «ryddemetode», hvor planter, nedbrytende bakterier eller enzymer brukes for å fjerne forurensing og gjenopprette balansen i naturen etter forurensing. Verktøykasse Når man skal fjerne oljesøl av en viss størrelse, for eksempel i en strandsone, må man først gå mekanisk til verks med spader og børster, og kjemikalier Enzymer er stoffer, hovedsaklig proteiner, som katalyserer de kjemiske prosessene i levende organismer. Enzymene fremmer de kjemiske reaksjonene uten at de selv forbrukes. Det er enzymene som gjør det mulig for cellene å trekke energi ut av næringsmidlene, å lagre energi som fett og karbohydrat, og å bygge opp alle de bestanddeler som en levende celle består av, inkludert enzymene selv

Kort videopresentasjon om bakterier og noen av deres funksjoner tilpasset elever i videregående opplæring av Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA. Presentasjonen gir deg en kort innføring i hva. Her er de farlige bakteriene: SALMONELLOSE: To dødsfall og 1498 registrerte smittede i fjor. Av disse var hele 1236 smittet i utlandet. Bakteriesykdom som gir diaré og i noen tilfeller kan være.

Video: Virus og bakterier - Nettdokto

Spør en forsker: Hva er en bakterie

Bakterien er derfor også blitt kalt hamburgerbakterien. I Norge har en spesiell variant av E. coli O103 vært årsak til et alvorlig utbrudd der flere barn ble alvorlig syke etter å ha spist en spesiell type spekepølse. Det er ofte vanskelig å påvise sykdomsfremkallende E.coli -bakterier i for eksempel matprøver - Selve forsøksresultatet fra testen med bakteriene var så klart skuffende. Men de biologiske analysesystemene indikerte at vi var på rett spor. Det ga oss en idé om å gi naturen litt drahjelp Fra før visste vi jo at bakteriene ville formere seg - og dermed kanskje bli mer effektive - om de fikk ekstra næring Nylig gjennomgikk man forskning som har vært utført for å avklare hvor lenge virus, bakterier og sopp overlever på dørhåndtak, benkeflater, mynter og annet. Resultatet var nedslående. Det viste seg at de fleste bakterier er meget robuste og klarer seg i 4-6 måneder

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om bakterier med lenker og bilder

Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Bakterier med ESBL er vanligere utenfor Norden og innleggelse på sykehus i utlandet gir større risiko for å bli smi ©et. Hva kan ESBL føre l? Bakterier med ESBL lever som regel fredelig i tarmen uten at man selv blir syk. Denne lstanden kalles ESBL-bærerskap eller kolonisering. Bakteriene kan forsvinne av seg selv, men det ka Lungebetennelse (pneumoni) forårsakes av en infeksjon i lungene med bakterier eller virus. De vanligste symptomene er feber, hoste og tung pust. Man kan også bli trett, få dårlig matlyst og ha problemer med å få i seg nok væske En infeksjon kommer av smitte med bakterier, parasitter, virus eller andre mikrober. Du kan få en betennelse som reaksjon på en infeksjon. Kjønnssykdommer. Klamydia, kjønnsvorter og herpes er kjente seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Disse kan gi symptomer som utflod, hevelse, kløe og sårhet

Biologi - Bakteriers indre struktur - NDLA

Nyrebekkenbetennelse skyldes betennelse med de samme bakteriene som gir blærekatarr, oftest E. coli. Det er snakk om bakterier som normalt finnes i tarmen, og som gjennom urinrøret finner veien opp i blæren og videre opp i urinlederne. Det kan være forhold som gjør at den enkelte lettere får nyrebekkenbetennelse Grunnleggende personlig hygiene er prosessen med å opprettholde renslighet og personlig stell. Det er viktig for alle, ikke bare for å være et lykkelig medlem av samfunnet, men også for helseformål; folk som ikke klarer å praktisere grunnleggende personlig hygiene er mer sannsynlig å bli syk selv, eller å gjøre andre mennesker syke ved å spre bakterier - Bakterier har ingen interesse av å utvikle multiresistens med mindre de får en fordel av det. Hvis miljøet de forholder seg til er fullt av ulike typer antibiotika, vil bakteriene utvikle.

Bakterier som er blitt motstandsdyktige mot de vanlige medikamentene, er et alvorlig og økende problem globalt. Med multiresistente bakterier menes tuberkulosebakterier som er resistente mot både rifampicin og isoniazid, som er de viktigste medikamentene i behandling av tuberkulose - Bakterien kan finnes i rått kjøtt eller i kjøtt som ikke er varmebehandlet. E.coli kan også finnes i for eksempel krydder som ikke er varmebehandlet. Den er blitt påvist i grønnsaker som salat og gulrøtter. Husdyr og dyr som er i fjøs kan også smitte mennesker med bakterien, sier overlegen

naturfag.no: Mikroorganismer - bakterier rundt os

Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, og mellom dyr. Det er lite Salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. Det samme gjelder for Sverige, Finland og Island. De fleste nordmenn som blir syke av Salmonella, blir smittet på reise i utlandet Sykdomsfremkallende bakterier Kilde: Center for Food Safety & Applied Nutrition, U.S. Food & Drug Administration Bakterier Minimum temperatur for vekst Tid/temperatur for å oppnå 99,9999% drap av bakterier Salmonella spp. 4,0° C 72° C i 15 sekunder E. coli O:157 og andre EHEC 7,0° C 72° C i 15 sekunde NRK TVs anbefalte vitenskap-progra Bakteriene kan være en del av normalfloraen på huden og i slimhinnene, eksempelvis i nesen. Det betyr i praksis at de fleste mennesker kommer i kontakt med gule stafylokokker og mange blir bærere av bakteriene i kortere eller lengre perioder, men trenger ikke å bli syke

Syntetisk Mykoplasmabakterie

Infeksjoner - NHI.n

Bakteriene kommer vanligvis fra tarmen og inn via urinrøret. Den vanligste bakterien er Escherichia coli , E-coli. 2 Andre bakterier kan også forårsake urinveisinfeksjon. 2 Det varierer hvor langt opp i urinveiene bakteriene går, avhengig av bakterienes egenskaper, forholdene i urinveiene og pasientens infeksjonsforsvar I mange lærebøker framstilles det at humant insulin blir produsert av genmodifiserte bakterier. I filmen ser vi bilder fra en fabrikk som produserer insulin i genmodifiserte gjærceller. Hvilke fordeler har man ved å bruke gjær framfor bakterier? Ressurser. Temaside - genmodifiserte planter og ma De fleste bakterier er nyttige, mens andre kan ødelegge mat og forårsake sykdom. Temperatur er en svært viktig faktor i bakterienes livsvilkår. Under - 12 grader: Bakteriene går i dvale, og vokser ikke. Kulde dreper altså ikke bakteriene. 0- -12 grader: de færreste bakterier seg, og de formerer seg svært langsomt Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodbanen og kroppens immunforsvar overreagerer. Dette gir skade på flere av kroppens organer og funksjonen til disse organene svikter. Sepsis er en av de vanlige dødsårsakene på norske sykehus og på verdensbasis dør 6-10 millioner mennesker hvert år

Dette er verdens 12 farligste bakterier ABC Nyhete

Øverst i tynntarmen er det få bakterier, fra 1000 til 10 000 per gram tarminnhold, men det øker raskt til 10 - 100 millioner per gram i den nederste delen. I tykktarmen, som er knapt 1,5 meter lang, kan det være opptil 100 milliarder bakterier per gram (1, 2) Simuleringer brukes nå innen en rekke fagområder: Økonomene simulerer økonomiske scenarier, kjemikere simulerer reaksjoner i sitt virtuelle laboratorium og bølgeforskerne simulerer virkningene som havets krefter kan ha på oljeinstallasjoner. Ved Universitetet i Oslo finnes fremtredende forskere på dette feltet Lungebetennelse er en betennelsesprosess i selve lungevevet. Betennelsen skyldes en infeksjon med bakterier, virus eller sopp. Når lungevevet blir betent, blir det tyngre å puste. Jo mer omfattende lungebetennelsen er, desto tyngre blir det å puste. Ved lungebetennelse har du betennelse i lungevevet, ofte forårsaket bakterier eller virus Plastider har utviklet seg fra bakterier, finnes bare i planteceller,og kan omdannes til en annen type - som når grønne kloroplaster blir til røde kromoplaster i en moden tomat Virus er verdensmestere i å mutere, og tilpasse seg omgivelsene. Alle virus muterer. Det vil si at de lager flere ulike kopier av seg selv. Det gjør også korona-viruset

Disse fem bakteriene vil du ikke ha i maten di

Relaterte filmer. Renhold, hygiene og kvalitetskontroll. 05:40. Denne filmen viser hva som er viktig for å produsere trygg mat med fokus på personlig hygiene, renhold, internkontroll og risikovurdering med såkalt HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Ved å synliggjøre måter å betrakte gitte situasjoner på problematiseres situasjonen, og eleven stimuleres til å utvikle ideene videre. Vanligvis er ikke situasjonene humoristiske, men de er ment å skape diskusjoner og stimulere til naturfaglig tenkning Melk og melkeprodukter Kvinner i fruktbar alder Beskytta nemningar Plantegifter Botulisme (Clostridium botulinum) Tilsetningsstoffer Medisinrestar Fiskefôr Blåskjellvarsel Bær Matvaretabellen Beredskap og mat Matsvinn Bacillus cereus Genmodifisert mat (GMO) Kjøkkenhygiene Parasitter Mat på reise utenlands Drikke Algegifter Zoonoser Alkohol Margarin, smør, matolje o.l. Haldbarheitsdato. Kroppen trenger visse bakterier for å fungere skikkelig. Lactobacillus acidophilus er et eksempel på en god bakterie som kroppen trenger fordi den produserer melkesyre i tarmen, noe som hjelper oss å fordøye maten. Uten disse bakteriene ville vi ikke kunne ta opp mange næringsstoffer, og immunsystemet ville bryte sammen

Naturfag - Syntetisk biologi - NDLA

Bakterier - YouTub

Antall bakterier i normalfloraen er meget høyt, og det vil av den grunn alltid forekomme små mengder naturlig resistente mutanter i menneskenes bakterieflora. Hvis en mutasjon fører til resistens mot det middelet en pasient behandles med, vil de resistente mutantene kunne formere seg på tross av behandlingen og dermed forsinke eller hindre helbredelse av pasienten Smitte Læringsmål Smittespredning er avhengig av: Det aktuelle smittestoffet (overlevelsesmulighet i ulike miljø, virulens, smittedose mm) Aktuell smittevei Individets infeksjonsforsvar Smittestoff kan bl.a. være bakterier og virus og i sjeldne tilfeller prioner OppdragSoltoppen sykehjem og Tiriltoppen barnehage ønsker å forbedre rutinene sine på håndhygiene. De har bedt dere undersøke hvilken effekt desinfeksjon av de ansattes hender har i forhold til den vanlige håndvasken som de ansatte utfører. Bedriften ønsker at dere skal komme og legge fram resultatene etter endt undersøkelse.Hva skal vurderes og kriterier for vurderin

Infusoriekultur - Biologi 1 - NDLAMatematikk for realfag - Populasjonsvekst

Bakteriesykdommer - NHI

Urinveisinfeksjon, også kjent som blærekatarr, oppstår når det kommer bakterier inn i urinblæren som forårsaker en betennelse. Det er nesten utelukkende bakterier fra tarmen som er årsak til urinveisinfeksjoner, i 3 av 4 tilfeller bakterien e. coli. Bakteriene kommer oftest inn i blæren via urinrøret Prokaryote organismer er de mest tallrike på jorda, og de finnes i alle miljøer. Selv om de er svært små, er den samlede biomassen til prokaryotene antakelig større enn for eukaryotene For å beskytte deg mot bakterier er god håndhygiene svært viktig. Vask hendene både før og etter berøring av kateterets innstikksted, samt før og etter tømming og skifte av pose. Urinpose. Urinposen festes til benet. Du må gjerne bytte på hvilket ben du fester posen til, slik at siden på innstikket avlastes regelmessig

Bakterier trives best på en pH mellom 6-8. Så spesielt sure og basiske miljøer trives de dårlig i. NB! Mikroorganismer som vokser i en matvare, fører til at pH en forandrer seg. For eksempel melk som er infisert blir sur. Gjærsopp og bakterier bryter ned karbohydrater, danner syrer og fører til lav pH - surt milj mekanismer kan bakterier benytte for å få tak i jern i verten? Fordi jern trengs i mange bakterier bl.a. som kofaktor til en rekke enzymer, og er derfor essensielt for å opprettholde liv. Det er lite fritt jern i en vert under en infeksjon. En del bakterier kan skille ut sideroforer, organiske molekyler som chelatere undersøke hva håndhygiene har å si for fremvekst av bakterier etter en arbeidsøkt på verksted. Undersøke begroing av bakterier i kjølevæsken på sponfraskillende maskiner. Undersøke om det er bakterier i arbeidstøyet. Utstyr: agar (kjøttpeptid), petriskåler vanlig håndsåpe, desinfeksjonsmiddel, håndrens, vattpinner, teip, merkepenn Blærekatarr skyldes at det kommer bakterier opp i blæren. Oftest er det bakterier fra tarmen, f.eks. E. coli, men det kan også være bakterier du normalt har på huden i skrittet, f.eks. Staphylococcos saprophyticus. Disse to bakteriene er årsaken til mer enn 90% av alle tilfeller av blærekatarr hos yngre kvinner Bakterier Mikroskopiske sopper Virus Protozoer Prioner Smitte Smittekjeden 3 Helseskadelig mat Zoonoser - matinfeksjoner Matforgiftninger 4 Trygg mat gjennom hele produksjonskjeden Fra fjord og jord til bord Mattrygghet ved bearbeiding og produksjon Ordforklaringer Stikkord Innhold Programfaget råstoffer og produksjo

 • Saigon square.
 • Förarbevis snöskoter åre.
 • Kitchenaid artisan tilbud.
 • Kragerø golf.
 • Currency conversion.
 • Tageskarte mvv.
 • Hva er vektstang.
 • Vad är en pekbok.
 • Ein herz für alleinreisende.
 • Hekla ugler.
 • Irobot roomba 965.
 • Zugpreise kinder.
 • Septik båt.
 • Sonnendeck osnabrück partybilder.
 • Speile pc til apple tv.
 • Abs lampe lyser volvo v70.
 • Sogo uni heidelberg.
 • Danses country les plus dansées.
 • Heleneragnhild gravidoppdatering.
 • Wellnesshotel cuxhaven günstig.
 • Øyvind mund god morgen norge.
 • Football.
 • Fargen røsslyng.
 • Blake shelton kinder.
 • Ingemars orkester.
 • Thai airways setevalg.
 • Porsche probefahrt vereinbaren.
 • Ivm videoclip dancing 2017.
 • Snitter catering lillehammer.
 • Turistattraksjoner i sandefjord.
 • Einwohnermeldeamt essen fax.
 • Forebyggende helsearbeid mæland 2010.
 • Surbjørk.
 • Venedig bezirke.
 • Studentsamskipnaden trondheim.
 • ไทยรัฐ tv.
 • Ü40 saarlouis.
 • Botched netflix.
 • Reaksjonslikninger.
 • Tanzkurs kinder hilden.
 • Brugte bildeler danmark.