Home

Geometri åk 9

9 - Geometri - Likformighet - YouTub

9 - Geometri - Olika kroppars volym - YouTub

Matte online, Geometri åk 9, en service från Granbergsskolan i Bollnäs kommun Lathund, geometri, åk 9 I årskurs 7 och 8 räknade ni med sträckor och ytor i en dimension (1D) respektive två dimensioner (2D). Nu i årskurs 9 har ni istället börjat räkna volymer av geometriska kroppar dvs. i tre dimensioner (3D). Det är viktigt att veta vilken dimension man räknar i för att använda rätt enhet samt omvandla enheter Matte online åk 9 Uppgifter Välj område för 9:ans matematik. Geometri 9. Algebra 9. Procent 9 . Senast uppdaterad 31 augusti 2016 06:20 Kontakt. Matte- och PEPonline Micke Sundströ Lek med firkanter. Lek med trekanter. Test deg sel

Åk 9. Studieteknik Matte. Åk 9‎ > ‎3 Geometri‎ > ‎ Uppgifter högre nivå Geometri, kap 3 åk9. Här hittar du lösningsförslag till några geometriuppgifter. Observera att det är förslag till lösningar. Det går alltid att lösa uppgifter på många olika sätt I kapitlet om geometri repeterar vi vanligt förekommande geometriska figurer och tredimensionella kroppar, hur vi beräknar omkrets, area och volym, samt Pythagoras sats. Vi studerar även trigonometri och använder oss av vektorer för att beskriva storheter som har både en storlek och en riktning Meny Årskurs 9 / Geometri / Pythagoras sats. Gör uppgifter Visa alla 3 uppgifter. Trianglar Kateterna Generellt I årskurs 8 lärde vi oss om trianglar, bland annat om rätvinkliga trianglar, vilka är trianglar som har en vinkel som är 90°. I tidigare. Planering - Geometri åk 4. Matematik åk 5 1516. Läxa 5a och 5b till den 12/11. Mycket bra länk att titta på inför provet i matematik den 26/4-16. Pedagogisk planering - geometri åk 5 ht-15. Pedagogisk planering - stora tal och tals användning åk 5. Repetition - vinklar & sammansatta figurer Träna Geometri, Vinklar och Vinkelsumma gratis i spel online. Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D). Spelet har 5 olika nivåer

NP åk 9: Geometri - Symmetri - YouTub

Prov: Geometri åk 9 Skapad 2017-03-08 08:36 i Tiundaskolan Uppsala unikum.net. Mall för kunskapaskraven i matematik. Grundskola 7 - 9 Matematik. I matematik bedöms du utifrån fem förmågor, problemlösning, begrepp, metod, resonemang och kommunikation. Alltså. Lærerike programmer og klipp innenfor temaet geometri. Salaby. Lær om geometri gjennom oppgaver og spill. 8. - 10. trinn. Campus inkrement. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn. Geometri. Se filmer om geometri. Fra prosjektet Fleksibel opplæring Ma E 9 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat Geometri Åk. 9. Har fastnat på denna fråga! Jag beräknade arean med att göra denna figur till en parallelltrapets där jag sedan delade arean med två. Mitt svar blev 20cm. Jag multiplicerade sedan 20 med 15 000 och fick 30 000 cm vilket motsvarar 300m. För att omvandla m till ha delade jag 300/10000 = 0.03ha. Svaret i facit är 45 ha

(Geometri, åk 1-3) Centralt innehåll åk 6. Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och upattas. (Geometri, åk 4-6) Jämförelse, upattning och mätning av längd och area, () med vanliga måttenheter. (Geometri, åk 4-6) Kunskarav åk Kommunikatören: Geometri åk 1. Publicerat den 2016-11-11 av Lisa 3 kommentarer. Denna vecka jobbar vi med geometriska former, vi har gjort självskattningar där vi själva värderar vilka geometriska former vi vet namnet på Interactive, free online geometry tool from GeoGebra: create triangles, circles, angles, transformations and much more

Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Ma 7-9 Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet Grundskola 9 Matematik I sex veckor kommer vi att arbeta med olika rymdgeometriska kroppars volym, volymenheter, areaskala, volymskala, likformighet och Pythagoras sats. V. 49 är det prov på arbetsområdet Geometri Pythagoras sats är ett matematiskt samband för rätvinkliga trianglar, dvs. trianglar där en vinkel är $90$ grader. Sambandet beskriver förhållandet mellan de två kateterna och hypotenusan i en rätvinklig triangel, dvs en triangel som ser ut enligt följande

Geometri Åk 9 Del 7 Pythagoras sats - YouTub

 1. Geometri åk 9 https Detta avsnitt handlar om geometri: om symmetri, längd- och areaskala, likformighet, trianglar och pythagoras sats. 3:1 Symmetri 3:2 Kongruens och likformighet 3:3 Längdskala Ma 7-9. Matriser Ma. Kunskarav Matematik.
 2. Matematik för lärare, åk 7-9, I Sammanfattning Kursen syftar till att studenterna ska utveckla och fördjupa sina kunskaper inom mönster i tal, geometri och sannolikheter samt centrala matematikdidaktiska frågor kopplade till dessa
 3. Matematik - Geometri åk 9 Skapad 2018-11-29 11:14 i Örbyhus skola 7-9 Tierp unikum.net. En bedömningsmatris till arbetsområdet Geometri i åk 9. Grundskola 9 Matematik. Bedömningen avser arbetsområdet Taluppfattning för åk 8 som beskrivs i en separat LPP. F E C.
 4. Matematik för årskurs 7-9/Geometri/Vinklar. Från Wikibooks < Matematik för årskurs 7-9‎ | Geometri. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Ett helt varv är 360 grader (annan bild skulle vara bra) Ett halvt varv blir 180 grader. detta är 90 grader och kallas för en rät vinkel
 5. I det här avsnittet ska vi lära oss om likformighet, vilket är ett sätt att ange att två geometriska figurer har samma form, men inte nödvändigtvis samma storlek.. Likformighet. Som vi lärde oss i avsnittet om skala, kan vi ange att en avbildning av en sträcka är dubbelt så lång som den ursprungliga sträckan, genom att skriva skalan 2:1.. Har vi en tvådimensionell figur istället.
 6. Geometri Prov - Fråga frågor! (åk 9) Jag har ett Geometri prov imorgon, och vill bli så väl förbered som möjligt! Så fråga gärna frågor, så svarar jag så fort som möjligt. (Skulle helst vilja ha frågor om: Likformighet, problemlösning med klotets volym/area och gärna om problemlösning med pythagoras sats.
 7. Här hittar du ett formelblad i geometri där vi samlar alla geometriska figurer med bilder och deras formler för omkrets, area och volym

Geometri er den delen av matematikken som handler om egenskaper til romlige legemer (kube, kule, prismer, kjegler osv.) og figurenes form (firkanter, trekanter, sirkler osv.) og størrelser. Geometrien ser på sammenhengen mellom vinkler, sider, sideflater, kanter o.l. og gjør at vi kan utføre mange beregninger i forbindelse med figurene og legemene I kapitlet om geometri och enheter går vi igenom hur enheter och skala fungerar, hur vi räknar med vinklar och repeterar egenskaper hos fyrhörningar och trianglar, samt bekantar oss med cirklar och det viktiga talet pi (\(\pi\)) Geometri Åk 9 Visa spoiler. Skriv ditt dolda innehåll här. Har prov efter lovet som är under vecka 44. Dvs nu! Har väldigt svårt med Geometri kapitelt i Matte Direkt 9 uppgift 7a,b och 8a,b. De lyder: Visa att summan av x,y och z är 360 grader En area är ett sätt att beskriva (mäta) hur stor en yta är. Ofta är det geometriska figurers areor man beskriver med hjälp av enhter som cm^2 och m^2

Matte åk 9 Geometri - YouTub

 1. Besök inlägget om du vill veta mer. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning
 2. Matte online åk 7 Uppgifter Följande områden finns i årskurs 7: Baskurs 7. Geometri 7. Procent 7. Tid, tabeller och diagram 7. Algebra 7 . Senast uppdaterad 31 augusti 2016 06:17 Kontakt. Matte- och PEPonline Micke Sundströ
 3. Ma 9 Kap 3 Geometri. Ma åk 9 Kap 2 samband och förändring prio. Prio åk 9 Kap 1 Tal och Algebra. Gammalt. Kap 3 geometri MD. Kap 4 Procent. Ma 9 Problemlösning. Ma 9 Genrepet MD. Bi/Ke 8. Bi/Ke 7A, B och C. åk 7 kemi kap 2. Bergvreten 15/16

Årskurs 9 - Matteboke

Uppgifter visa • diskussion • redigera Räkna ut omkretsen på en figur som innehåller en triangel och en kvadrat. Kvadratens mått är 4cm och triangelns är 4cm i basen,3cm och 5cm Välkommen till Matteguiden! Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra Geometri åk 9 Familjen coles vattentank rymmer 2m3. Hur många millimeter kan det redan innan tanken är full? Man vet att taket ovanför tanken är 12x12 meter hur ska jag räkna ut dett Geometri åk 9. Geometri. Mål för betyg E När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna: förstå vad volym är för något. ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar till exempel rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid Inlägg om Matematik åk 9 skrivna av Rotskarannette. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning

Geometri - Problemlösning - Volym - åk 9. Du vill göra en behållare som ska rymma 6 dm3. Föreslå mått på basytan och höjden om behållaren ska vara formad som. a) ett rätblock. b) en pyrami Instruktioner till Lästal åk 4-9. Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten samt både med och utan decimaler. Du kommer delvis att få öva på att lista ut vilket räknesätt du skall använda. Det kommer så småningom också finnas nivåer som handlar om bråk, procent, area, omkrets och ekvationer Geometri åk 9 Ättekullaskolan Skapad 2015-11-22 13:11 i Ättekullaskolan Helsingborg unikum.net. Baserat på Matte Direkt år 9 kap 3. Grundskola 9 Matematik. Geometri Åk9 Ht15. Innehåll Mål. När du studerat detta området ska du kunna: förstå vad volym är för. Matematik åk 9 Från och med vecka 45 jobbar niorna med geometri. Vi kommer att arbeta med matematikboken och använda oss av material på lektionstid som förtydligar det vi jobbar med Grunnbok 9; Tilbake; 3 Geometri; 3 Geometri Kategori 1 Øvingsoppgaver; Kategori 2 Øvingsopppgaver; Kategori 3 Øvingsoppgaver ; Prøv deg selv 3 med målark; Underveisvurdering 3 med FEIDE; Underveisvurdering 3 med engangskode; Øvingsoppgaver. Her kan du arbeide med øvingsoppgaver i tre kategorier

Geometri 9 - Bollnä

Ma 9 Kap 3 Geometri‎ > ‎ Prio åk 9 Kap 1 Tal och Algebra Vecka Ti On To: 34: 1.1 Bråk Spår 1 uppg 1-12 s 9-10 Spår 2 uppg 13 -25 s 11: 1.2 Addition och subtraktion av bråk spår 1 uppg 13-21 s 11 + uppg 1-5 s 13 spår 2 uppg 9-20 s 14 Ma 9 Kap 3 Geometri. Ma åk 9 Kap 2 samband och förändring prio. Prio åk 9 Kap 1 Tal och Algebra. Ma åk 7 Kap 5 Algebra. Ma åk 7 Kap 4 Bråk och procent. Ma åk 7 kap 3 Geometri. Ma åk 7 kap 2 Tal. Ma 7:1 och 2 Kap 1 Statistik. Ke 9 Atomer, joner, kemiska reaktioner, hållbarhet Geometri bruke geometri i planet til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal Når, hvor og hvordan. Klassesituasjon. Parvis. Utstyr. En datamaskin med GeoGebra. Tidsbruk. 30 minutter (1.-7. trinn). 60 minutter (8. - VGS.

9. juni 2020. Dagens tall er 9. Når noen har vært gift med hverandre i 9 år, kan de feire keramikkbryllup. Velkommen! Gode ressurser til undervisning hjemmefra. Matematikksenteret har mange ressurser som elever kan jobbe med hjemmefra, og som kan berike undervisningen. Fraktaler. Her kan du lære hvordan du. Lösningar för Matte Direkt 9. Ladda ner Mathleaks app för att få tillgång till lösningarna Geometri kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og polyeder Måling gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege Etter 7. årssteget. I spelet Geometri 2D grunderna kan du totalt få 7 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng. Liknande spel

Matematik- Geometri. Nu har vi arbetat med omkretser och areor av olika figurer. Det börjar dra ihop sig till att kunna visa vad man lärt sig. Test matematik 8:3 onsdag 3 oktober 8:2 tisdag 2 oktober 8:1 torsdag 4 oktober . Alirskolan åk 9 Drivs med WordPress. FACIT Repetitionsuppgifter geometri åk 9 1) a) Rätblock b) Cylinder c) Pyramid d) Klot e) Kon 2) har ritat en kub (alla sidor lika långa) 3) a) 400 cm3 b) 1200 cm3 c) 320 cm3 4) a) 150 cm3 b) 160 cm3 5) 400 lite [ÅK 9] Geometri. alexandraaa-03 Medlem. Offline. Registrerad: 2010-03-26 Inlägg: 157 [ÅK 9] Geometri. 1. En rektangel har omkretsen 62 cm. Rektangelns längd är 5 cm längre än dess bredd. Bestäm rektangelns sidor. 2. I en triangel ABC är vinkeln A tre gånger så stor som vinkeln B. Vinkeln C är 60 grader b) Järn har en densitet på 7,9 kg/dm 3. Vad väger rälsen? <inc>Ett rum är 6 m x 8 m och det är 2,5 m till taket. a) beräkna hur mycket luft som finns i rummet. b) Hur länge räcker den luften tills all luft andats i medel en gång till en klass med 30 elever som tar ett andetag på en liter varannan sekund. <inc>A = 1 dm 2, l = 1,5 m

Matte online åk 9 - bollnas

Geometri (gresk γεωμετρία; geo = jord, metria = mål, måling) oppsto som kunnskapsfeltet som tar for seg figurer og forhold i plan og rom.Klassisk geometri tok blant annet for seg konstruksjoner som kunne utføres med passer og linjal. Moderne geometri består av undergrener som algebraisk geometri, algebraisk topologi og differensialgeometri Re: [ÅK 9]Geometri - Enhetsomvandling Jag kan meddela att jag fick 19/20 på en relativt svår A-del. Felet kom när jag glömde dela på 3 av en kon - mycket slarvigt. B-del resultatet får jag reda på måndag eller tisdag

Geometri - hiof.n

 1. Matte GEOMETRI åk 9. mikwal skrev: Kan ni hjälpa mig med klotets volym [[ 4 *pi* r *upphöjt i tre* ]] vad är det??? och hur räknar man ut det? Har du en uppgift ? 2012-01-25 20:17
 2. mest populær. 1. Øv på uttale. 2. 3D textmake
 3. Re: [ÅK 9]Geometri problemlösning Om ditt mål bara är att skriva bra på just detta prov räcker det säkert med att du kan allt som står i er bok. För att kunna hitta på uppgifter till dig krävs att du beskriver vad ni gått igenom, annars kanske du får uppgifter som kräver kunskaper från moment som du inte gått igenom än
 4. Øvingsoppgaver. Her kan du arbeide med øvingsoppgaver i tre kategorier. Prøv deg selv. Her kan du teste deg selv ved hjelp av en kapittelkartlegger
 5. Velkommen til hovedsiden for 9. klassetrinn. Lenger nede på denne siden finner du oversikt over pensum med lenker til de av våre sider som dekker de enkelte deler av pensumet.. Trenger du mer hjelp? Da anbefaler vi deg å bruke Matteprat aktivt.Her får du som regel svar på dine problemer innen noen få timer. Matteprat har et eget forum for spørsmål og svar innenfor ungdomsskolens pensum

Uppgifter högre nivå Geometri, kap 3 åk9 - Juhanis matt

> Matematik - åk 7 - Geometri. Matematik - åk 7 - Geometri. Publicerad maj 3, 2016 november 4, 2016. Matematik 15-16,venus. Ansvarig lärare: Olle Westerberg. När, under vilka veckor? 1-8. Läsanvisningar Prio Matematik 7 kapitel 3 (sid 78-119) Uppgifter i boken 7-9, 11,. Tentamen geometri 9.trinn. Tema blir det vi har jobbet med mellom Jul og vinterferien: Geometri . Organisering: Lekse uke 1: Pytagoras setning; Lekse uke 2: Regneark (Excel) Uke 3. Tentamensuke ; Vi driver nå med vurdering for læring. Det betyr at dere skal lære noe gjennom hele prosessen På 9. trinn kan for eksempel en meningsmåling være et godt utgangspunkt for samtale om prosent og prosentpoeng. Last ned opplegget her (pdf, 291,72 kB) Såpeboblenes geometri (pdf, 266,56 kB) 10. trinn. Introduksjon til sannsynlighetsregning (pdf, 233,60 kB) Undervisningsopplegg for januar 2017 [ÅK 9] Matte direkt 9 Geometri diagnos facit Hejsan! Jag skulle behöva facit till diagnosen på tredje kapitlet för att jag har prov imorgon och skulle behöva träna inför det. Skulle behöva facit för att kunna rätta mig själv

Åk 6-9 : Svenska. Om webbmatte.se / stockholm.se / mattecoach.se / matteboken.s The AK-9 is a Russian 9×39mm compact rifle.Its development began when Izhevsk Machine-Building Plant (IZHMASH), now known as Kalashnikov Concern started working on a new silent, flame-less, compact AK rifle in the early 2000s. When creating the new weapon, the manufacturers have tried to surpass all available competitors, such as the AS Val and SR-3M.The basis for the silent, flame-less. Re: [ÅK 9]Geometri, Hur räknar man ut volymen på en människa.. Herr penguinman, jag hade tyvärr tänkt på båda dem, men det blir ganska jobbigt att täcka alla mina lemmar med cylindrar, och jag får inte glömma; att det blir en jäkla lång uträkning

r, O ⁢ = 2 π r Dersom vi velger r = 1, får vi omkretsen til en sirkel med radius 1.Det fine her er at uansett hvilken r vi velger, vil vi alltid kunne regne omkretsen til den sirkelen! Algebra hjelper oss å løse matematikkproblemer mer generelt og vi ser at ved hjelp av formelen over kan vi få regnet ut omkretsen til hvilken som helst sirkel Aktiviteter. Sang: Min hatt den har tre kanter. Spikerbrett: Tegn de geometriske formene på interaktive spikerbrett. Rygg mot rygg: La to og to elever sitte rygg mot rygg og samarbeide.Den ene begynner med å tegne en tegning bare ved hjelp av ulike geometriske figurer. Den andre eleven skal deretter prøve å kopiere denne tegningen ved å følge beskrivelsen av hvordan den ser ut

Geometri BEDÖMNING FÖR LÄRANDE Geometriska objekt och deras egenskaper Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Cemtralt innehåll ϐ Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometrisk GeoGebra Math Apps Get our free online math tools for graphing, geometry, 3D, and more Syftet med Kims matematik är att inspirera lärare till god undervisning och elever till att vilja lära sig mer matematik genom att goda exempel på undervisningsmaterial görs lättillgängligt Re: [ÅK 9] Geometri Fråga från 12.00 till 12.30 har den vridit sig 180 grader, eftersom kvart över är 90 grader då är halv 180 grader.( En timme är 360 grader

Geometri (Matte 1) - Matteboke

Laborativ aktivitet, Geometri åk 8-9 Med målbild att skapa förståelse för vinklar och geometriska begrepp. A. ELEVINSTRUKTION. Hitta/tillverka vinklar med kroppen. Genom att hålla armar och ben i olika positioner kan man skapa vinklar [ÅK 9] Geometri område Volym. Hej, jag har lite svårt med 3 matte frågor som lyder så här: a) En stor förvaringslåda formad som ett rätblock rymmer 6900 liter. Bestäm lådans djup om höjden är 99 cm och bredden är 3,1 meter När man räknar volymer är det precis som när man räknar med areor viktigt att man använder samma måttenhet på alla mått. Så om en låda är 50 cm hög, 7 dm djup och 1 meter lång måste man välja vilken enhet man vill använda och göra om alla andra enheter till den INNAN man räknar ut volymen Browse all AK-47 CS:GO skins. Check skin market prices, inspect links, rarity levels, case and collection info, plus StatTrak or souvenir drops 9. trinn. 10. trinn. Matte-prøva, kartleggingsprøve. Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Måling gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate.

Page d'accueil des jeux pour travailler la géométrie pour le ce1, ce2, cm1, cm2 et collège Hentet fra «https://matematikk.net/w/index.php?title=Ungdomstrinn_Hovedside&oldid=9128 Sinus 1P matematikk består av: lærebok med teori og oppgaver; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet

Video: Pythagoras sats (Årskurs 9, Geometri) - Matteboke

9. Geometri.docx - Google Drive Loading. Den här sidan är en hjälp till er elever att hålla koll på matematikundervisning och att kunna visa era föräldrar vad vi arbetar med i skolan. Använd menyn för att komma till sidor där du kan repetera sådant du missat eller titta i planeringen vad din nästa lektion kommer handla om. / Nickla Matematik åk 9 kap : 2 Geometri rymdgeometriska kroppar såsom rätblock, vecka Vad ska göras Mål övrigt v. 39 s. 42 - 47 Kom ihåg att rätta Hur beräknar man volymen av rätblock och prismor? v. 40 s. 48-51 Kom ihåg att rätta Vilka mått behöver du ha för att kunna beräkna en cylinders volym? v.41 s.52-54 + diagnos Kom ihåg att rätt Oppgave 9. Oppgave 10. Oppgave 11. Oppgave 12. Oppgaver i Grunntall 8. BLÅ: Oppgave 4.50 - 4.56 s 123/124. Oppgave 4.69 - 4.71 s 125 Etiketter: Geometri, Konstruksjon. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Totalt antall sidevisninger. Søk i denne bloggen. Facebookgruppe. Har du spørsmål, send en melding via Facebook. Youtube-kanal. View Planering Geometri Bryggan åk 9.docx from KFHTY 6755 at University of Karachi, Karachi. Planeringskalender Bryggan kapitel 2 Geometri Lämna in läxan på fredagen, följ up

Planering - Geometri åk 4 - Jennie Lindebor

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne [. tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innholdet i ulike tekster, vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en formålstjenlig måt Terminprøve 9 vår 2014 med fasit BM og NN 947 KB Last ned; Terminprøve 9 høst 2014 med fasit BM og NN 956 KB Last ned; Terminprøve 9 vår 2015 med fasit BM og NN 903 KB Last ned; Terminprøve 9 høst 2015 med fasit BM og NN 945 KB Last ne Free offline GeoGebra apps for iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook and Linux. Graphing Calculator. Graph functions, investigate equations, and plot data with our free graphing app. Download Start. 3D Calculator. Graph 3D functions.

Matematikboken X | Libe Åk 6-9. Svenska Arabiska/عربي för årskurs 6-9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer - för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare. Om webbmatte.se

Granbergsskolan

I læreplanene for fag kan man se hvilken kompetanse elevene skal ha etter 10. årstrinn fordelt på 8., 9. og 10. trinn. Det er opp til skolene når elevene skal lære hva og hvilke metoder de ønsker å bruke for at elevene skal få den kompetansen læreplanene sier Matematikksenterets spill har lengre betenkningstid enn en tradisjonell Kahoot!, og handler i stor grad om problemløsing. Spillene skal utfordre både elever og lærere, og er laget for å skape diskusjon, undring og refleksjon i klasserommet Behov for synonymer til RETNING for å løse et kryssord? Retning har 277 treff. Vi har også synonym til bane, tro og himmelretning Vi börjar med kap 3; geometri v 5 Genomgång av vinkel, vinkelben, vinkelspets, vinkelbåge, använda en gradskiva, rita vinklar, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, rak vinkel samt vinkelsumma. v 6 Veckans mål: s 72- 77, ev genomgång på omkrets (s 78) v 7 Veckans mål: s. 78- 83, genomgång på cirkelns omkrets och skala v 8 Diagnos + problemlösnin

Vinklar | MatematikLektionsanteckningar Blodomlopp – skolansgladapusselGradskiva - Geometri (Åk 7, 8, 9) - EddlerRita grafer i koordinatsystem | Matematik
 • Esel og hest.
 • Kreftforeningen kristiansand.
 • Feldbinder tankauflieger.
 • Hva er abort.
 • Zakynthos oslo.
 • Visjon norge app.
 • Elektrisk bil til barn.
 • Galte råne.
 • Chromecast phone to pc.
 • Css code.
 • Beregne trygdetid.
 • Continenta brottopf.
 • Kumquat helle blätter.
 • Ns 3420 toleranseklasse.
 • 30 11 80 live.
 • Fagforbundet nettbutikk.
 • Genetisk veiledning radiumhospitalet.
 • World of warcraft wiki.
 • Fornøyelsespark københavn.
 • Fysioterapeut utdanning på nett.
 • 1 fc kaiserslautern tropp.
 • Kingsize magazine.
 • Perkins park lounge.
 • Who caused the troubles in northern ireland.
 • Aldersgrense alkohol irland.
 • Landratsamt emmendingen bauamt.
 • Vanskelig å være stemor.
 • Tanzschule let's dance graz.
 • Gatsby party leipzig silvester 2017.
 • Sternzeichen löwe 2. dekade.
 • Chevrolet captiva.
 • Foodora proff.
 • Immobilien sparkasse steinheim.
 • Graf zeppelin 1:350 trumpeter.
 • Får nynorsk.
 • Taushetsplikt pårørende.
 • Telegraf morse.
 • Beautiful songs on guitar.
 • Cafe winzig überlingen.
 • Soy luna hele episoder.
 • Kilimanjaro dødsfall.